Kavka obecná – cílový druh pobočky pro rok 2019

V letošním roce je cílovým druhem Jihomoravské pobočky ČSO kavka obecná (Corvus monedula). Víte o hnízdišti kavek, nebo místě, kde se v hnízdní době pravidelně pohybují? Pomozte nám zmapovat kavku v Jihomoravském kraji a okresech Uherské Hradiště a Zlín. Právě nyní je ideální doba k mapování, protože kavky začínají obsazovat svá hnízda a často se kolem nich v párech nápadně pohybují. Svá pozorování se všemi podrobnostmi můžete vkládat do faunistické databáze ČSO na www.birds.cz/avif a nebo do databáze hnízdišť synantropních ptáků na www.rorysi.czZajímá nás především přesná lokalizace hnízd, početnost a kategorie hnízdění. Více podrobností naleznete v textu níže a v metodiceV případě hlubšího zájmu, či ochotě systematičtěji mapovat kontaktujte koordinátora mapování Kryštofa Horáka (horakkrystof@seznam.cz).

Kavka obecná je stálý pták obývající otevřenou krajinu nižších poloh. Na našem území se kromě hnízdících jedinců můžeme setkat i se zimujícími populacemi ze severovýchodu, které se zde vyskytují společně s havrany polními od října do března. Jsou to ptáci společenští, rádi hnízdí v koloniích, společně sbírají potravu a v hejnech i nocují.
Kavky hnízdí jednou ročně v dutinách. Dříve se jednalo především o dutiny stromů, nebo skály. V současnosti však kavky skoro výhradně hnízdí v lidských sídlech, kde využívají nejrůznějších otvorů v podstřeší, zřícenin, komínů, nebo děr v zateplení vyhloubených šplhavci. Na hnízdištích se objevují již na začátku března, často je lze zastihnout, jak do dutiny nosí hnízdní materiál. V dubnu snášejí 4–6 vajec, na kterých sedí většinou jen samice. V tomto období jsou kavky velmi nenápadné a hnízdo lze jen těžko odhalit. Větší pohyb nastane po vylíhnutí mláďat, která se líhnou asynchronně v květnu a červnu. Kavky pak velice často sbírají potravu v blízkém okolí a krmí hladová mláďata.
Po vyhnízdění se pohybují v širším okolí a na večer se slétávají na společná nocoviště. Ty fungují prakticky celoročně a jsou jimi především vzrostlé stromy. V hnízdní době se na nich objevují nehnízdící jedinci, postupně se přidávají vyhnízděné rodinky a v zimě se všichni přidají k zimujícím havranům a kavkám.
Kavka obecná je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zvláště chráněným druhem. V minulosti byla v otevřené krajině hojná, v 80. letech však nastal výrazný pokles populace. Při mapování v letech 1973–77 byla kavka zaznamenána v 71 % kvadrátů, v letech 2001–3 v 45 % a v posledním mapování 2014–17 v 33 %. Příčiny úbytku nejsou jasné, ale pravděpodobně jde o kombinaci faktorů, kde hraje velkou roli změna hospodaření v krajině (intenzifikace zemědělství, obdobně jako v případech jiných druhů otevřené krajiny, jako je sýček obecný, chocholouš obecný a mnoho dalších) a úbytek vhodných doupných stromů. Početnost kavky však nyní mírně roste. Ve volné krajině téměř vymizela a většinu naší populace tedy tvoří synantropně žijící ptáci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *