O nás

Základní údaje:

Název organizace:
Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Založena:
6. 3. 1993

Právní forma organizace: Pobočný spolek zapsaný pod sp. zn L 38227  ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s dnem zápisu 1.1.2014 (Výpis ze spolkového rejstříku)

Sídlo:
Lidická 971/25, 602 00 Brno

IČO: 65353391

Územní působnost:
Jihomoravský kraj a okresy Zlín a Uherské Hradiště

Současný výbor pracuje ve složení:
Jan Sychra – předseda
Gašpar Čamlík – jednatel
Kryštof Horák – místopředseda
Přemysl Heralt – člen
David Horal – člen
Filip Petřík – člen
(do roku 2017 byl čestným předsedou Karel Hudec)

Členství:
Členy se mohou stát pouze členové ČSO zde.

Členské příspěvky:
Pro členy ČSO činí 100 Kč/rok.

Členské schůze
Konají se zpravidla dvakrát ročně (listopad/prosinec a březen/duben).

Časopis Crex:
Zpravodaj JMP ČSO vychází jednou ročně, od čísla 40 (2023) je členům k dispozici také elektronická verze časopisu. Tištěnou verzi lze zakoupit za 100 Kč na členské schůzi, nebo objednat na výše uvedené adrese. Pro nečleny je cena tištěného časopisu 350 Kč.

Kontakt:
e-mail: jmpcso@birdlife.cz

Datová schránka: 56ywzeq

Jednatel – Gašpar Čamlík, tel. 731 782 066
e-mail: camlik@birdlife.cz

facebook: fb.com/jmpcso