O nás

Adresa:
Lidická 971/25, 602 00 Brno
IČO: 65353391

Kontakt:
e-mail: jmpcso@birdlife.cz
facebook: fb.com/jmpcso

Jednatel – Gašpar Čamlík, tel. 731 782 066
e-mail: camlik@birdlife.cz

Členství:
Členy se mohou stát pouze členové ČSO zde.

Založena:
6. 3. 1993

Územní působnost:
Jihomoravský kraj a okresy Zlín a Uherské Hradiště

Současný výbor pracuje ve složení:
Jan Sychra – předseda
Gašpar Čamlík – jednatel
Kryštof Horák – místopředseda
Přemysl Heralt – člen
David Horal – člen
Filip Petřík – člen
(do roku 2017 byl čestným předsedou Karel Hudec)

Členské příspěvky:
Pro členy ČSO činí 100 Kč/rok.


Členské schůze
Konají se zpravidla dvakrát ročně (listopad/prosinec a březen/duben).

Časopis Crex:
Zpravodaj JMP ČSO vychází jednou ročně, od čísla 40 (2023) je členům k dispozici také elektronická verze časopisu. Tištěnou verzi lze zakoupit za 100 Kč na členské schůzi, nebo objednat na výše uvedené adrese. Pro nečleny je cena tištěného časopisu 350 Kč.