Novinky

Brněnští sokoli v roce 2024

Loni jsme referovali o historicky prvním zahnízdění sokola stěhovavého ve městě Brně, a to na komíně Tepláren Brno na Špitálce. Z budky na jižním komíně tohoto provozu úspěšně vyletěla tři mláďata, i když dvě z nich až „napodruhé“ (spadla do komína, byla zachráněna pracovníky Tepláren a po rehabilitaci v záchranné stanici Ptačí centrum pana Zdeňka Machaře byla vrácena na střechu v letuschopném stavu). Pokračování textu Brněnští sokoli v roce 2024

Lanovku v Brně nechceme

Plánovaná lanovka z Pisárek do kampusu je dle našeho názoru nesmyslným projektem ohrožujícím jeden z cenných lesních celků v blízkosti centra Brna a jeho ptačí obyvatele. Lanovka by měla mimo ostatní negativa významný negativní vliv na skoro třicet zvláště chráněných ptačích druhů a přímo by ohrozila aktuálně největší zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě.

Pokračování textu Lanovku v Brně nechceme

Podzimní členská schůze

Vážení členové a příznivci Jihomoravské pobočky ČSO,
zveme Vás na podzimní členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 v 9:30 na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea (Zelný trh 8).

Kompletní program naleznete zde.

Sokol stěhovavý hnízdí na komíně brněnských tepláren

Sokol stěhovavý patřil vždy mezi naše vzácnější hnízdící druhy dravců. Od 50. let 20. století však nastal prudký úbytek jeho početních stavů, v 80. a na počátku 90. let u nás tento pták nehnízdil vůbec nebo jen v jednotlivých párech. Od poloviny 90. let jsme ale svědky jeho postupného návratu a v současné době hnízdí v Česku kolem 130 párů sokola stěhovavého, z toho 94 na přírodních, skalních hnízdištích a zbylých 36 na stavbách, což jsou především komíny elektráren, tepláren nebo velkých továren (údaje z roku 2022). V řadě oblastí sokol obsadil většinu známých historických hnízdišť. Jižní Morava je v tomto směru tak trochu „zakletá“. Nejbližší historická hnízdiště k Brnu se nacházela v Moravském krasu, kam se sokol po 40 leté přestávce vrátil v roce 2016 a do loňského roku jeho populace stoupla na tři páry. Další pár hnízdí několik let na pomezí okresů Brno – venkov a Žďár nad Sázavou. V kaňonu Dyje v oblasti národních parků Podyjí a Thayatal se pár sokolů od roku 2015 pokouší nepravidelně (ne každý rok) zahnízdit, ptáci ovšem obsazují dutiny na rakouské straně a hnízdění bylo dosud úspěšné pouze dvakrát (2017 a 2018). Další historická hnízdiště na Pálavě, ve Chřibech nebo v údolí řek Oslavy, Chvojnice a Rokytné jsou z různých důvodů (zatím?) neobsazená. Na jaře loňského i letošního roku se déle než měsíc zdržoval tokající pár sokolů v Soutěsce na Pálavě, ale k zahnízdění nakonec nedošlo.

Pokračování textu Sokol stěhovavý hnízdí na komíně brněnských tepláren

Podzimní členská schůze

Vážení členové,
vzhledem k vývoji situace a po důkladném zvážení okolností jsme se
rozhodli přeložit členskou schůzi Jihomoravské pobočky ČSO do online
prostoru. Hlavním důvodem je především to, že většina plánovaných
řečníků je v současné chvíli covid-pozitivních. Zároveň jsme se dohodli,
že schůzi posuneme až na odpoledne, aby účastníci mohli případně
dopoledne ještě vyrazit do terénu.

Pokračování textu Podzimní členská schůze

Seminář Ochrana přírody v intravilánech měst a obcí

Srdečně Vás zveme na seminář Ochrana přírody v intravilánech měst a obcí. Tématem semináře jsou možnosti účasti občanů a spolků na ochraně přírody v místě jejich bydliště či působnosti. Seminář je určen spolkům, aktivním občanům i ostatní odborné a laické veřejnosti a uskuteční se 23. listopadu 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách Moravského zemského muzea v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce (Zelný trh 8, Brno). Program naleznete zde. Seminář není zpoplatněn účastnickým poplatkem.

Pokračování textu Seminář Ochrana přírody v intravilánech měst a obcí

Metodika mapování výskytu chřástala polního na jižní Moravě v letech 2020 a 2021

Aktuálně již začínáme v projektu Zelené horizonty s mapováním výskytu chřástalů polních (Crex crex) a opět budeme rádi za jakékoliv údaje o jejich výskytu. Mapují se vhodné biotopy (louky, případně ozimy apod.) v Jihomoravském kraji a okresech Zlín a Uherské hradiště našem regionu. Mapování by mělo probíhat ve dvou termínech. První je od 20.5. – 30.5. Více informací najdete v metodice.

Pomozte se sčítáním labutí v Jihomoravském kraji, na Uherskohradišťsku a Zlínsku

Labuť velká (Cygnus olor) je všeobecně známý a dobře rozpoznatelný pták. Na našem území byl druh původně chován v parcích a zahradách na okrasu, např. již před rokem 1910 byl k vidění křídlovaný pár na Zámeckém rybníku v Lednici. Volně žijící populace ve střední a západní Evropě vznikla z potomků takto chovaných ptáků, přičemž k většímu šíření labutí u nás došlo až ve druhé polovině dvacátého století.

Pokračování textu Pomozte se sčítáním labutí v Jihomoravském kraji, na Uherskohradišťsku a Zlínsku