Seminář Ochrana přírody v intravilánech měst a obcí

Srdečně Vás zveme na seminář Ochrana přírody v intravilánech měst a obcí. Tématem semináře jsou možnosti účasti občanů a spolků na ochraně přírody v místě jejich bydliště či působnosti. Seminář je určen spolkům, aktivním občanům i ostatní odborné a laické veřejnosti a uskuteční se 23. listopadu 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách Moravského zemského muzea v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce (Zelný trh 8, Brno). Program naleznete zde. Seminář není zpoplatněn účastnickým poplatkem.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, můžete se přihlásit na e-mailu jmpcso@birdlife.cz, pro doplňující informace můžete použít stejný e-mail nebo telefonní číslo 604300364 (Tereza Čamlíková).

Dopředu upozorňujeme, že během semináře bude nutné respektovat aktuální omezení v čase jeho konání (o tom, jaká to budou, budeme informovat přihlášení účastníky před konáním akce). Pozvánku můžete volně šířit dalším spolkům aktivním v ochraně životního prostředí v našem regionu.