Crex

Časopis Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické vychází od r. 1993. Jeho předchůdcem byly Zprávy Jihomoravských mapovatelů ptáků – vyšla dvě čísla (01 – březen 1992 a 02 – duben 1993). Prvních třináct čísel nese pouze název „Zpravodaj JMP ČSO“, od čtrnáctého čísla k němu přibyl název Crex. V dubnu 1993 vyšlo „nulté číslo“ zpravodaje, které informovalo o založení Jihomoravské pobočky ČSO dne 6. března 1993, o její plánované činnosti i o vydávání časopisu.

Editorem prvních deseti čísel (1–10) byl Josef Martiško, od čísla 11 byl editorem David Horal. Počínaje číslem 10 začaly být ke článkům připojovány anglické souhrny. Od čísla 12 je součástí každého čísla (kromě č. 18) barevná fotografická příloha. Počínaje číslem 16 jsou do textu zařazovány i perokresby. Od roku 2005, tedy č. 25 časopisu, je jeho vedoucí redaktorkou Vlasta Škorpíková. Od tohoto roku vychází Crex jednou ročně při větším počtu stran (150–200) a s rozsáhlejší barevnou přílohou.

Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO publikuje především příspěvky týkající se avifauny jihomoravského regionu, přilehlých oblastí České republiky, Slovenska a Rakouska; faunistické zprávy o výskytu jednotlivých druhů volně žijících ptáků, poznatky o jejich biologii, ekologii a etologii; příspěvky o metodice terénních ornitologických průzkumů; výzvy ke spolupráci; informace o ornitologické literatuře; příspěvky s tematikou taxonomie a systematiky ptáků; informace o ohrožení ptactva a jeho ochraně; zprávy z exkurzí; novinky a zajímavosti ze zahraničí; zprávy osobní.

Přehled vyšlých čísel Crexu najdete ZDE, přehled Zpravodajů JMP ČSO ZDE.

Adresa redakce a distribuce:
Jihomoravská pobočka ČSO
Lidická 971/25, 602 00 Brno
tel. 731 782 066
e-mail: jmpcso@birdlife.cz

Možnost objednání
Členové Jihomoravské pobočky, kteří mají zaplacené členské příspěvky, získávají ročně zdarma jedno aktuální číslo. Zájemci si mohou objednat starší čísla počínaje číslem 12 na výše uvedené adrese redakce. Od čísla 40 bude CREX nově dostupný i v digitální podobě na těchto webových stránkách.

Pokyny pro autory
U ornitologických pozorování uvádějte vždy datum, lokalitu, katastrální území či nejbližší obec, okres, kvadrát, počty pozorovaných jedinců a jména pozorovatelů.