Aktuální projekty

Life in Salt Marshes

Cílem projektu s plným názvem Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie je zlepšení aktuálního stavu jihomoravské zemědělské krajiny, která trpí ztrátou biodiverzity, sníženou schopností retence vody a špatnou kvalitou vod (a posléze i půd), na osmi mokřadních lokalitách zařazených pod ochranu soustavy NATURA 2000, o celkové rozloze 506 ha.