Life in Salt Marshes

Cílem projektu s plným názvem Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie je zlepšení aktuálního stavu jihomoravské zemědělské krajiny, která trpí ztrátou biodiverzity, sníženou schopností retence vody a špatnou kvalitou vod (a posléze i půd), na osmi mokřadních lokalitách zařazených pod ochranu soustavy NATURA 2000, o celkové rozloze 506 ha.

Hlavní řešitel projektu:

ENVIROP, odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírody, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Partneři:

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Webové stránky projektu: life.envirop.cz

Číslo projektu a akronym: 101113725, LIFE22-NAT-CZ-LIFE in Salt Marshes

Realizace: srpen 2023 – prosinec 2029

Výše příspěvku z EU (pro JMP ČSO):  354 686 EUR

Výše příspěvku z MŽP (pro JMP ČSO):  61 150 EUR

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz