Ptačí park Kosteliska

Nový ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky (Stupavy) severně od Jarohněvického rybníka v katastru města Dubňany a z malé části také obce Hovorany. Jde o přírodně zajímavé území, kde činnost člověka vždy významně ovlivňovalo podmáčení a záplavy. Prolíná se tu mozaika vodních ploch, rákosin, luk a lesíků. Prostředí obdobného charakteru mají z pohledu ochrany přírody a krajiny vysoký význam zejména jako nositelé biologické různorodosti naší krajiny. V posledních dvou desetiletích byla velká část dříve obhospodařovaných ploch opuštěna a zarůstá zejména geograficky nepůvodními a invazními druhy rostlin i dřevin.

Kosteliska

Více na stránkách ČSO zde:

Ptačí park Kosteliska