Lanovku v Brně nechceme

Plánovaná lanovka z Pisárek do kampusu je dle našeho názoru nesmyslným projektem ohrožujícím jeden z cenných lesních celků v blízkosti centra Brna a jeho ptačí obyvatele. Lanovka by měla mimo ostatní negativa významný negativní vliv na skoro třicet zvláště chráněných ptačích druhů a přímo by ohrozila aktuálně největší zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě.

Kvůli důležitosti této kauzy vedeme veškeré aktuální informace přímo na stránkách České společnosti ornitologické Havrani v Brně: https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne/ naleznete zde například odkaz na petici, seznam plánovaných akcí a aktuální informace.

Existuje i samostatná facebooková skupina Černá křídla nad Brnem.

Ke stažení:

Snímek havranů nad Brnem v záhlaví: foto Pavel Gabzdyl, únor 2023.