Brněnští sokoli v roce 2024

Loni jsme referovali o historicky prvním zahnízdění sokola stěhovavého ve městě Brně, a to na komíně Tepláren Brno na Špitálce. Z budky na jižním komíně tohoto provozu úspěšně vyletěla tři mláďata, i když dvě z nich až „napodruhé“ (spadla do komína, byla zachráněna pracovníky Tepláren a po rehabilitaci v záchranné stanici Ptačí centrum pana Zdeňka Machaře byla vrácena na střechu v letuschopném stavu).

Od té doby přibyly v polovině února letošního roku v Brně pro sokoly další tři budky: na komíně spalovny v Židenicích, provozované další městskou firmou – SAKO, a.s., dále na střeše Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, a nakonec na komíně v areálu firmy PHARMA PARK CR, s.r.o. (bývalá Lachema) v Řečkovicích. Výhledově (po ukončení generální opravy) je v plánu i umístění budky na nejvyšší brněnský komín v Maloměřicích (220 m), který patří rovněž firmě Teplárny Brno. Instalace nových budek i jejich monitoring  byl finančně podpořen Magistrátem města Brna, za což děkujeme.

Na komíně na Špitálce byl sokolí pár opět pravidelně pozorován již od poloviny prosince minulého roku. Pozorování ze začátku dubna naznačovala, že samice inkubuje. Při přímé kontrole budky dne 16. května 2024 okroužkovali Václav Beran a Kryštof Horák tři více než měsíc stará mláďata, dva samečky a jednu samičku. Mezi zbytky potravy byli kromě spousty městských holubů zjištěni i žluna zelená, rorýs a špaček.

Již při instalaci budky na komín spalovny SAKO (15. 2. 2024) byl pozorován pár sokolů na komínech v blízkém areálu Zetoru (vzdálenost obou míst je necelých 400 m). Přímo na ochozu komínu spalovny SAKO pak byly nalezeny zbytky nejméně šestnácti městských holubů, které jasně prozrazovali, že sokol(i) využívají i tento komín. Při následných kontrolách během sezóny, nejčastěji stativovým dalekohledem z horních partií nedaleké Stránské skály, byl (tentýž) pár sokolů opakovaně pozorován jak na spalovně, tak na obou komínech Zetoru. Při přímé kontrole budky na komínu spalovny SAKO (V. Beran, K. Horák) bylo v budce (kromě zbytků slovených holubů) jedno sokolí vejce. To zde bylo ponecháno, i když pravděpodobnost, že by zde letos proběhlo úspěšné hnízdění, je velmi malá. Do budoucích let je však i tato lokalita velmi nadějná.

Pravidelně byly monitorovány také budky na na střeše Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích a na komíně bývalé Lachemy. Zde však nebyli sokoli pozorováni.

Závěrem bychom chtěli všechny ornitology působící v Brně vyzvat, aby svá pozorování sokolů stěhovavých zadávali do faunistické databáze „Avif“ (https://avif.birds.cz/). Vzhledem k nepřístupnosti obou hnízdních lokalit není žádný problém ve zveřejnění těchto jindy citlivých údajů, sdílení takových pozorování naopak napomůže zlepšit kvalitu monitoringu brněnských sokolů.

David Horal, Václav Beran, Kryštof Horák