Exkurze

Ornitologické exkurze JMP ČSO

Členské exkurze Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické byly znovuobnoveny po pětileté pauze v roce 2009. Rozhodně se však nejedná o ornitologické exkurze v tradičním pojetí. Za cíl těchto exkurzí si vybíráme především větší zalesněné oblasti na jižní Moravě, často jde přitom o opomíjené lokality, jež stojí stranou zájmu ornitologů. Účastníky těchto exkurzí také nikdo neprovází a neukazuje jim ptáky, ale tito se vždy rozdělí do několika menších skupin, které aktivně a systematicky mapují dané území. Zajímají nás při tom všechny druhy a snažíme se obsáhnout co největší škálu biotopů v dané oblasti.

Na těchto exkurzích bychom rádi vyzdvihli příležitost pro členy ČSO podívat se do nových oblastí, kam by se za normálních okolností patrně nevydali a které se přitom často nacházejí v dostupné vzdálenosti od jejich působiště. V navštívených územích mají ornitologové často možnost pozorovat druhy ptáků, které nevídají běžně a se kterými se pak již celý rok nemusí setkat. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že jsou tyto exkurze zaměřeny na mapování všech druhů vybrané oblasti, lze říci, že nejsou určeny pro toho, kdo se honí za co největším množstvím zjištěných druhů nebo za vzácným pozorováním. I když se nám během exkurzí podařilo učinit nejeden zajímavý objev, jako byl např. první nález strakapouda bělohřbetého ve Ždánickém lese, pozorování rarit nejsou obvyklá.

Náplň exkurze je poměrně náročná, protože vzápětí po denním mapování nastává noční mapování sov. Poté se skupinky mapovatelů schází na základně, každý obvykle nejdříve sdělí ostatním pozorování, která jej potěšila, a se stejným potěšením očekává i příhody a objevy ostatních pozorovatelů.  Postupem času dochází k jevu, na který bychom rádi upozornili: jak přibývá informací z různých koutů nově objevované oblasti, tak najednou přibývá i zajímavých pozorování a vzácnými druhy se mohou stát i ty, se kterými se například doma setkáváme poměrně často. Je to možné přirovnat tomu, když se někdo věnuje nějaké oblasti systematicky a ví, které druhy jsou zde běžné a které naopak vzácné. Na těchto exkurzích se jednotlivé úsilí mapovatelů sčítá. Exkurze se účastní jak začátečníci, tak ostřílení terénní ornitologové, pro všechny to je však příležitost se něčemu naučit. Velkou radost máme také z toho, když se exkurze účastní i ornitologické osobnosti, které pozorovat v terénu nebo poslouchat večer je rovněž silný zážitek.