Kalous ušatý na hromadných shromaždištích – cílový druh pobočky 2019/2020, 2020/2021

Kalous ušatý (Asio otus) je naše běžná a všeobecně známá sova. Velmi zajímavé je její chování v mimohnízdním období, kdy se jednotliví ptáci sdružují na společná shromaždiště (vzhledem k převážně noční aktivitě sov je poněkud zavádějící používat termín nocoviště, někteří ornitologové používají namísto toho pojem „deniště“). Až několik desítek, někdy dokonce stovek kalousů tehdy obsazuje určité stromy, kterým bývají velmi věrní. Pokračování textu Kalous ušatý na hromadných shromaždištích – cílový druh pobočky 2019/2020, 2020/2021