Mapování a ochrana hnízd motáka lužního na Uherskohradišťsku a Znojemsku 2020

V rámci projektu Zelené horizonty jsme se v letošním roce zabývali také mapování hnízdění motáků lužních (Circus pygargus). Jednalo se pouze o dílčí mapování ve vybraných regionech. Jednalo se o okresy Uherské Hradiště a Znojmo. V rámci projektu bylo vymapováno celkem 16 hnízdících párů. Dohledáno a vyznačeno bylo celkem 14 hnízd.

Nalezená hnízda byla označena dřevěnými kolíky a chráněna ohrádkou z pletiva tvaru čtverce (2×2 m), zhotovenou kolem hnízda. Toto opatření zvyšuje bezpečnost mláďat před predátory a zároveň brání mláďatům v rozlezení do okolního porostu což je chrání před vysečením zemědělskou technikou při žních. Ohrádky z pletiva kolem hnízd byly ponechány až do vylétnutí posledního mláděte z hnízda.

Při sklizni plodiny byl kolem hnízda po dohodě se zástupci hospodařícího subjektu ponechán čtverec původní plodiny o velikosti cca 10 m2, kopírující vystavěnou ohrádku z pletiva. Nalezená hnízda byla současně chráněna před predátory pachovým odpuzovačem, položeným v nejbližším okolí hnízda.

Z projektu byla hrazena pouze část nákladů.

Za spolupráci děkujeme všem, kteří se na mapování a ochraně hnízd podíleli.

Foto: Jaroslav Křižka

Text: Přemysl Heralt