Mapování hnízdního výskytu poštolky obecné v Brně

V rámci spolupráce s městskou částí Brno-střed jsme v roce 2020 provedli mapování hnízdního výskytu poštolky obecné (Falco tinnunculus). Výsledky ukazují, že hnízdící populace poštolky na území sledované městské části čítá 50–60 hnízdících párů. Poštolky hnízdily nejčastěji ve staré zástavbě, kde využívaly nejrůznějších prvků na budovách, časté bylo hnízdění na kostelních věžích. Na dvou objektech bylo zjištěno hnízdění dvou párů současně.

Na základě údajů z mapování je aktuálně plánována podpora hnízdění poštolek (a dalších synantropních druhů) vyvěšením budek na budovách ve vlastnictví městské části.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 3-1024x685.jpg.

Samec poštolky obecné s odrostlými mláďaty na hnízdě v podstřeší Vlhká 166/10.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 4.jpg.

Mládě poštolky obecné před vylétnutím v podstřeší na budově Podnásepní 377/4.