Author Archives: ZS

Lanovku v Brně nechceme

Plánovaná lanovka z Pisárek do kampusu je dle našeho názoru nesmyslným projektem ohrožujícím jeden z cenných lesních celků v blízkosti centra Brna a jeho ptačí obyvatele. Lanovka by měla mimo ostatní negativa významný negativní vliv na skoro třicet zvláště chráněných ptačích druhů a přímo by ohrozila aktuálně největší zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě. Kvůli důležitosti této […]

Read More

Pozvánka na členskou schůzi

Milí členové Jihomoravské pobočky ČSO, v příloze najdete pozvánku na jarní členskou schůzi naší pobočky, která se koná v sobotu 9. března 2024 na tradičním místě v přednáškovém sále MZM na Zelném trhu. Začátek schůze bude jako tradičně od 9:30. Těšíme se, že se setkáme v hojném počtu!

Read More

Podzimní členská schůze

Vážení členové a příznivci Jihomoravské pobočky ČSO,zveme Vás na podzimní členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 v 9:30 na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea (Zelný trh 8). Kompletní program naleznete zde.

Read More

Sokol stěhovavý hnízdí na komíně brněnských tepláren

Sokol stěhovavý patřil vždy mezi naše vzácnější hnízdící druhy dravců. Od 50. let 20. století však nastal prudký úbytek jeho početních stavů, v 80. a na počátku 90. let u nás tento pták nehnízdil vůbec nebo jen v jednotlivých párech. Od poloviny 90. let jsme ale svědky jeho postupného návratu a v současné době hnízdí v Česku kolem 130 párů sokola stěhovavého, z toho 94 na přírodních, skalních hnízdištích a zbylých 36 na stavbách, což […]

Read More