Odešel pan Milan Hrabovský

Vážení přátelé, kamarádi,

se smutkem Vám oznamuji, že dne 22. 6. 2020 zemřel velký znalec a milovník přírody a bojovník za její ochranu, pan Milan Hrabovský ze Slavkova u Brna.

Byl členem České společnosti ornitologické a Slavkovského ochranářského spolku a dlouholetý člen Komise pro životní prostředí při MěÚ ve Slavkově u Brna. Své neuvěřitelně obsáhlé odborné znalosti v oblasti ornitologie, entomologie, dendrologie ale i historie dokázal dávat do souvislostí a budou nám chybět. Zasadil se významně o zařazení slavkovského Zámeckého parku a alejí do Natura 2000 jako Evropsky významné lokality.

Byl pěstitel bonsají a výborný fotograf. Do posledních chvil jsem byl jeho posluchačem a obdivovatelem.
Čest jeho památce.

Petr Navrátil
Slavkovský ochranářský spolek