Entomologický průzkum v ptačím parku Kosteliska

Ptačí parky jsou nejsou území jen pro ptáky. Díky cenným a zajímavým biotopům jsou atraktivní také pro mnoho druhů hmyzu. Členové Východomoravské pobočky České společnosti entomologické pro nás v letošním roce zpracovali entomologický průzkum území plánovaného ptačího parku Kosteliska. Průzkum byl zaměřen především na brouky a motýly. Doplňkově byla zaznamenána data také o dalších skupinách, jako jsou vážky, rovnokřídlí, blanokřídlí, pavouci a další. Podle zjištěného spektra se jedná o velmi bohatou a významnou lokalitu.

  • V rámci průzkumů bylo získáno více než 2200 nálezů.
  • 47 nalezených druhů je zařazeno do kategorie téměř ohrožený, 30 do kategorie zranitelný, 16 do kategorie ohrožený, 2 do kategorie kriticky ohrožený a 1 dokonce do kategorie regionálně vyhynulý v rámci Červeného seznamu bezobratlých.
  • Nalezeno bylo 9 zvláště chráněných druhů dle zákona o ochraně přírody.

 

Pro ukázku dvě zajímavosti z mnoha nalezených:

dřepčík (Longitarsus substriatus) – nebyl v ČR nalezen po dobu více než 30 let a je považován v ČR za vyhynulého, což dokládá také jeho zařazení do kategorie vyhynulí v Červeném seznamu bezobratlých.

rýhonosec (Lixus neglectus) – vzácný druh, zařazený v Červeném seznamu bezobratlých do kategorie „ohroženi“. Jedná se o endemit střední Evropy, který žije pouze v ČR, na Slovensku a v Rakousku v širší oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Donedávna byl v ČR považován za vyhynulého.