Plovoucí ostrovy – podpora biodiverzity a kvality vod

Doba realizace: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Státního fondu pro životní prostředí a výzvy „Rago – pilotní projekty a inovativní řešení pro zlepšování stavu ekosystémů“ (číslo výzvy NF Call-1 – 3.1.1.1).

Hlavním cílem projektu je podpora a obnova hnízdišť rybáka obecného (Sterna hirundo). Rybák obecný je zvláště chráněný a silně ohrožený druhem (dle Červeného seznamu obratlovců ČR) a zároveň prioritním druhem podle evropské směrnice o ptácích.

Problém mizejících hnízdních stanovišť

Rybák obecný hnízdí na ostrovech a říčních štěrkových náplavech bez vegetace. V existence těchto stanovišť je podmíněna zejména zachováním přirozené říční dynamiky, kolísání hladiny a případně vlnobitím. Narušením či omezením přirozeného režimu vodních toků a úpravou břehů ostrovů těchto hnízdních stanovišť ubývá. Náhradní hnízdní stanoviště pro rybáky mohou vzniknout instalací speciálně upravených plovoucích ostrovů. Plovoucí ostrovy mají zároveň tu výhodu, že hnízdící populace jsou zde chráněny před predátory (např. potkany nebo norky americkými). Dalším druhem, který plovoucí ostrovy může využívat, je racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus). Racek chechtavý sice nepatří mezi chráněné druhy, ale jeho populace posledních přibližně 30 let setrvale klesá. Proto je u nás hodnocen jako silně ubývající a zranitelný druh dle Červeného seznamu ČR.

Vybudování nových a vylepšených hnízdních ostrovů

Na jižní Moravě již máme zkušenost s instalací několika dřevěných plovoucích ostrovů k podpoře hnízdění rybáka obecného, jako i s péčí o přirozené ostrovy na vodních nádržích. Hlavní aktivitou tohoto projektu je instalace 8 nových železobetonových plovoucích hnízdních ostrovů, které budou bezúdržbové, stabilní, mrazuvzdorné a nepřístupné pro semiakvatické predátory. Kontrola hnízdění ptáků bude probíhat dálkově za pomoci dronu s kamerou, bez nutnosti rušení hnízdících ptáků.

Vegetační ostrovy jako útočiště pro mláďata

Další novinkou kromě inovativního technického řešení hnízdních ostrovů bude jejich doplnění o plovoucí vegetační ostrovy. Vegetační ostrovy vytvoří vhodné podmínky pro mláďata rybáků v době, kdy začínají létat. Při prvních neobratných pokusech padají do vody, odkud se nemohou dostat zpět na hnízdní ostrovy. Hnízdní ostrovy, kvůli účinné ochraně hnízd před predátory, nemají pozvolné břehy. Mláďata tak krouží ve vodě, neumí se dostat zpátky na hnízdo a mohou zahynout vyčerpáním nebo být ulovena. Vegetační ostrovy umístěné vedle hnízdních ostrovů poskytnou mláďatům dočasný úkryt, kde mohou být dokrmena rodiči a odpočinout si před dalším pokusem o vzlétnutí. Vegetační ostrovy zároveň sníží obsah živin v často silně eutrofních vodách rybníků a vytvoří stanoviště pro další (nejen ptačí) druhy.

Partner projektu a další spolupráce

Partnerem projektu je Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, která příspívá cennými zkušenostmi s realizací hnízdních ostrovů na Oravské přehradě.

Spolupracujeme s realizátory a partnery projektu vegetačních ostrovů.

Chcete se dozvědět víc?

Tisková zpráva ze dne 23. 12. 2022

Více o hnízdních ostrovech: Ptačí ostrovy, jejich význam a management

Kontaktní osoba: Mgr. Gašpar Čamlík, camlik@birdlife.cz