Přednášky pro veřejnost, osvěta a EVVO v projektu Živá města

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci v letošním roce se v rámci projektu Živá města podařilo uskutečnit sedm přednášek a exkurzí pro veřejnost. Některé byly ve formě prezentace a následné diskuse, jiné jako terénní exkurze za synantropními ptáky a některé přednášky byly spojené s odchytem a ukázkou kroužkování ptáků.

V rámci EVVO bylo vytvořeno šest výukových programů pro školy. Menší část programů se podařila realizovat, většina však ještě čeká, až tomu bude situace ve školství nakloněna. Programy jsou školám nabízené v rámci projektu zdarma a zaměřují se na tématiku synantropních ptáků, jejich ohrožení a ochrany, vztahu člověka a přírody. Žáci si tak vyzkouší například práci v terénu, prozkoumají pestré přírodní lokality a zjistí zajímavé informace o ptácích z okolí jejich školy.

V případě zájmu o naše výukové programy kontaktujte Kryštofa Horáka (horak@birdlife.cz, tel. 737 301 664).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 5-681x1024.jpg.

Výukový program JMP ČSO na půdě Gymnázia Břeclav.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 6-1024x682.jpg.

Přednáška o synantropních ptácích na základně hnutí Brontosaurus v Brně.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 7-1024x768.jpg.

Ukázka kroužkování ptáků, Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity, Brno.