Odešel Pavel Forejtek

Pavel Forejtek (10. 1. 1951–2. 4. 2021)

Krátce po svých sedmdesátých narozeninách nás na Velký pátek po těžké nemoci navždy opustil MVDr. Pavel Forejtek, CSc. Během větší části své profesní kariéry se věnoval především myslivosti a myslivecké zoologii, ale jeho velkou životní láskou byla ornitologie. Chtěl bych na tomto místě připomenout jeho zásluhy v oblasti ochrany ptáků i ochrany přírody obecně.

Pavlovy ornitologické začátky se odehrávaly v oblasti Náměšťských rybníků, především na rybníce Rathan, který tehdy vypadal o dost jinak než dnes. Po přesídlení do Brna navázal kontakt s místními ornitologickými autoritami, jako byli Zdeněk Kux nebo Karel Hudec, a aktivním ornitologem zůstal až do svých posledních dní. Přestože v pracovním životě vystřídal několik působišť, nejpodstatnějším zůstává jeho dlouholeté působení ve státním podniku Lesy České republiky na lesním závodě Židlochovice. Díky své přirozené autoritě, obdivuhodnému umění jednat s lidmi, přátelské povaze, bohatým kontaktům, skromnému vystupování i zápalu pro věc dokázal spojovat mnohdy protichůdné světy lesníků, myslivců a ochranářů, a aktivně tak přispět k mnoha dobrým věcem, ať už šlo o ochranu hnízdících dravců nebo třeba o omezení lovu vodní pernaté zvěře. V 90. letech minulého století navázal úzkou spolupráci s Josefem Martiškem a Petrem Svobodou, jejímž výsledkem bylo vybudování či úprava několika mokřadních lokalit na pozemcích ve správě LZ Židlochovice ve prospěch vodních ptáků a obojživelníků (Knížecí les u Nosislavi, Rumunská bažantnice u Měnína nebo Termanec u Vranovic). Tyto lokality představují v „agrární poušti“ dnešní intenzivní zemědělské krajiny jižní Moravy bohatá refugia dodnes. V posledních letech se významně angažoval i v ochraně některých ohrožených lokalit s velmi nejistou budoucností, jako byly rozsáhlé polní mokřady v nivě Litavy u Blučiny, které postupně užírá budovaná průmyslová zóna (zde se podařilo docílit změny územního plánu a kompenzačních opatření), nebo Pavlova „srdeční“ lokalita, další polní mokřad Tály v nivě Šatavy u Uherčic, kde se pro změnu opakují 50. léta a fantastický mokřad je meliorován a odvodněn za účelem zvyšování výnosů kukuřice a řepky

Pavel Forejtek patřil v roce 1993 mezi prvních 44 zakládajících členů na ustavující schůzi Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. Byl i aktivním kroužkovatelem a v posledních letech také nadšeným (a dobrým) fotografem ptáků. Dlouhodobě se věnoval např. sledování tradičního nocoviště havranů a kavek v Knížecím lese a jeho okolí. Jeho práce v monitoringu i ochraně hnízdících i zimujících dravců v okolí Židlochovic a Vranovic byla neocenitelná. S elánem se zapojil do činnosti neformální skupiny, zkoumající oba druhy luňáků s využitím satelitní telemetrie nebo umělého přikrmování a dalších metod, spoluorganizoval i mezinárodní seminář o luňácích v Lanžhotě v únoru 2019. Každému byl vždy připraven pomoci, i se začínajícími a o generaci či dvě mladšími ornitology jednal přátelsky a s respektem. Ač byl celoživotně zakotven v mysliveckém prostředí, svými názory např. na roli dravců a sov v ekosystému stál mnohdy proti hlavnímu názorovému proudu, a na rozdíl od mnoha jiných je neváhal dávat najevo, a to i veřejně.

Čest jeho památce!

David Horal