Author Archives: gaspar

Mapování čejek a chocholoušů v letech 2020 a 2021

V letošním a příštím roce pobočka organizuje mapování čejky chocholaté a chocholouše obecného. Metodiku a podrobnosti najdete pod odkazy níže. Mapování hnízdišť čejky chocholaté na jižní Moravě v letech 2020 a 2021 Tabulka pro zaznamenávání výsledků mapování čejek Monitoring chocholouše obecného na jižní Moravě v letech 2020 a 2021

Read More

Kalous ušatý na hromadných shromaždištích – cílový druh pobočky 2019/2020, 2020/2021

Kalous ušatý (Asio otus) je naše běžná a všeobecně známá sova. Velmi zajímavé je její chování v mimohnízdním období, kdy se jednotliví ptáci sdružují na společná shromaždiště (vzhledem k převážně noční aktivitě sov je poněkud zavádějící používat termín nocoviště, někteří ornitologové používají namísto toho pojem „deniště“). Až několik desítek, někdy dokonce stovek kalousů tehdy obsazuje […]

Read More